„Utworzenie turkowskiej sceny kameralnej przy Stowarzyszeniu Przystań - zakup wyposażenia”

Przedmiotem projektu jest zakup kompleksowego wyposażenia sceny na potrzeby uruchomienia teatru pn. „Scena kameralna”. W ramach projektu zakupiono sprzęt nagłośnieniowo – oświetleniowy, dzięki któremu możliwa będzie pełniejsza realizacja działalności statutowej Stowarzyszenia. Na nowo powstałej scenie kameralnej występować będą amatorskie i profesjonalne grupy teatralne, taneczne i wokalne oraz osoby indywidualne. Uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności za pomocą nowoczesnych technologii, do tej pory dla nich niedostępnych. Projekt:Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego