„ ALSA 2016”, czyli Akademia Letnich Spotkań Artystycznych w Turku

„ ALSA 2016”, czyli Akademia Letnich Spotkań Artystycznych w Turku to II edycja projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przystań, w ramach którego zorganizowany będzie cykl różnorodnych warsztatów twórczych, zakończonych spektakularnym widowiskiem teatralno - muzycznym, przygotowanym wspólnie przez uczestników projektu. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na realne, zdiagnozowane problemy i potrzeby mieszkańców regionu tj. oczekiwania społeczne związane z kontynuacją I edycji projektu, ograniczone możliwości rozwoju młodzieży, konieczność podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku podejmowania zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Główne elementy projektu: 1. Zorganizowanie warsztatów pilotażowych, zachęcających młodzież do udziału w ALSA 2016 - warsztaty odbyły się w szkołach gimnazjalnych i średnich w Turku a także w palcówce opiekuńczo-wychowawczej tj. Domu dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich. 2. Zorganizowanie cyklu warsztatów edukacyjnych w ramach ALSA 2016 Podczas 13 dni zajęć warsztatowych o charakterze interdyscyplinarnym, zorganizowanych w okresie wakacyjnym (01.08.2016 - 13.08.2016) w tym: a) Warsztaty teatralne • program złożony z trzech paneli tematycznych: I- narzędzia pracy teatralnej, II - teatr lalek, III - Teatr ognia • techniki pracy: ćwiczenia, gry, zabawy teatralne mające na celu zainspirować i pobudzić uczestników do wejścia w proces twórczy, happeningi i prowokacje teatralne w miejscach publicznych • Ilość: zorganizowano 52h zajęć • instruktorzy: Maria Kur-Sulkowska, Jacek Sulkowski, Małgorzata Kałędkiewicz, Dawid Wieczorkowski b) Warsztaty taneczne • program: rozwój umiejętności tanecznych głównie z zakresu tańca współczesnego, tańca towarzyskiego i hip - hop, pogłębianie świadomości własnego ciała przestrzeni, dynamiki ruchu oraz drugiej osoby • techniki pracy: ćwiczenia taneczne, zadania improwizacyjne i kreatywne mająca na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywności uczestników, uliczne happeningi taneczne (kilkuminutowe pokazy taneczne • ilość: zorganizowano 60h zajęć • instruktorzy: Malwina Rumowska, Anna Klimek c) Warsztaty kompozycje i aranżacje muzyczne • program: cześć teoretyczna: zasady kompozycji i aranżacji, część praktyczna: samodzielna praca nad aranżacją utworów… • techniki pracy: • ilość: zorganizowano: 52h zajęć • instruktorzy: Hubert Babiarczyk d) warsztaty perkusyjne: • kształcenie i rozwijanie warsztatu technicznego gry na perkusji • techniki pracy: ćwiczenia, praca zespołowa i indywidualna z instrumentami • ilość: 21h warsztatów • instruktorzy: Paweł Wierzbicki 3. Widowisko teatralno-muzyczne pn. „Jestem elementem kultury”

Spektakularne widowisko na zakończenie cyklu warsztatów, w tym roku złożone z 2 odsłon: część pierwsza zorganizowana w siedzibie stowarzyszenia jako pokaz umiejętności taneczno-muzycznych uczestników ALSA, z kolei cześć druga zorganizowana w Parku Miejskim.

Partnerzy: Gimnazjum nr 1 w Turku; Gimnazjum nr 2 w Turku, I Liceum Ogólnokształcące w Turku, Dom dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich, Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Ochotnicza Straż Pożarna, Gmina Miejska Turek

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja, priorytet: Edukacja kulturalna oraz ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Turek.

Stowarzyszenie Przystań w Turku od 13 lat działa na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, krzewienia kultury oraz krzewienia idei partnerstwa na rzecz społecznej aktywizacji oraz wspólnego przeciwdziałania podejmowania zachowań ryzykownych. Stowarzyszenie od lat jest inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych, których krąg odbiorców i zasięg oddziaływania co roku zyskuje na sile.

Kontakt: Maria Kur-Sulkowska, mail: biuro@sule.pl