Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

 

ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE  PRZYSTAŃ   W  TURKU

i współorganizatorzy:

GMINA MIEJSKA W TURKU

STAROSTWO POWIATOWE

SAMORZĄD OSIEDLOWY NR 3 W TURKU

 

Zapraszają na DZIESIĄTĄ EDYCJĘ

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO                                                  

pod hasłem:

„ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ,

BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ”

(Bułat Okudżawa)     

 

REGULAMIN KONKURSU:

• Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany dla  osób w wieku od 14 lat. Uczestnicy przesyłają trzy wiersze w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce. W tej edycji konkursu organizatorzy przewidzieli kategorię specjalną za dodatkowy wiersz inspirowany życiem Świętego Jana Pawła II.

Wiersz należy dołączyć do zestawu  z dopiskiem „Kategoria specjalna”

Adres, na jaki należy nadsyłać prace: Stowarzyszenie Przystań. 62 700 Turek.
 ul. Armii Krajowej 22/13.

• Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail powinien znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.

• Autorzy z powiatu tureckiego oraz miasta Turku, którzy obok godła umieszczą napis TUREK – będą kandydować do dodatkowych wyróżnień  (bez względu na wiek kandydata).  

• Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane.

• Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.09.2014 r.

 

• Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach, oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych. 

 

• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście.

• Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 15 listopada 2014r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu.

 

• Nagrody: Organizatorzy przewidują trzy nagrody pieniężne i nagrodę specjalną

• Organizatorzy mają prawo zmienić wysokość nagród w poszczególnych kategoriach.  

 

.

                                     

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

                                                                                                                         STOWARZYSZENIE  PRZYSTAŃ W TURKU