Prace trwają.

Dziękujemy za pomoc. Zrobiliśmy wszystko szybko i dzięki temu możemy planować (złe słowo) wykonać następne prace w Przystani.