Ogólnopolski Konkurs Poetycki - REGULAMIN

ORGANIZATOR STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU i współorganizatorzy: GMINA MIEJSKA W TURKU STAROSTWO POWIATOWE SAMORZĄD OSIEDLOWY NR 3 W TURKU Zapraszają na DZIEWIĄTĄ EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO pod hasłem: „ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ, BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ” (Bułat Okudżawa) REGULAMIN KONKURSU: • Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany dla osób w wieku powyżej 14 lat. Uczestnicy przesyłają trzy wiersze w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce. W tej edycji konkursu organizatorzy przewidzieli dodatkową nagrodę specjalną za wiersz o tematyce ,,ŻYCIE JEST PASJĄ, PASJA JEST ŻYCIEM i takim hasłem należy go oznaczyć – 1 wiersz x 3 egzemplarze. Adres, na jaki należy nadsyłać prace: Stowarzyszenie Przystań. 62-700 Turek. ul. 650lecia 12/32 • Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe, oświadczenie adres, nr telefonu, e-mail powinien znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem. • Autorzy z powiatu tureckiego oraz miasta Turku, którzy obok godła umieszczą napis TUREK – będą kandydować do dodatkowych wyróżnień. • Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane. • Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.09.2013 r. • Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach, oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych. • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście. • Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 16 listopada 2013r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu. • Nagrody: Organizatorzy przewidują trzy nagrody pieniężne, dwa wyróżnienia rzeczowe i nagrodę specjalną • Organizatorzy mają prawo zmienić wysokość nagród w poszczególnych kategoriach. • Wszystkich uczestników konkursu informujemy, że jeżeli zostanie wydany tomik po konkursowy – odbędzie się to bez płacenia honorariów. Laureatom zapewniamy nocleg . Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU

Adres pod który prosimy wysyłać wiersze:

Stowarzyszenie Przystań ul. 650lecia 12/32    62-700 Turek

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Przystań/306027652756455