Zapraszamy

Drogi rodzicu!

Stowarzyszenie Przystań zaprasza dzieci , młodzież i dorosłych do udziału
w bezpłatnych zajęciach i warsztatach w ramach projektów pod nazwą
Młodzieżowy Klub Kultury
„Akademia CoolTur „

W ramach projektu organizujemy zajęcia :
- plastyczne dla przedszkolaków
- teatralne dla młodzieży i dorosłych
- taneczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
- pomoc w nauce(angielski, niemiecki, matematyka)

 „Przystań chroni dzieci i młodzież”

W ramach projektu organizujemy zajęcia :
-szkółka beatbox dla dzieci i młodzieży
-zajęcia z pedagogiem p.n.”Poznaj siebie i innych” – zapisy i informacje Aldona Wojtczak tel. 698663064

Treści programowe zajęć z pedagogiem skupione będą wokół bloków tematycznych:
1. Poznaj siebie i innych- integracja, akceptacja, mocne i słabe strony, pewność siebie, nieśmiałość, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, skuteczna komunikacja.
2. Emocje i uczucia. - rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych uczuć. Konstruktywne wyrażanie i odreagowanie emocji.
3. Moi najbliżsi – rodzina, przyjaciele.
4. Radzenie sobie ze stresem.
5. Profilaktyka uzależnień.
Cele zajęć:
• Rozbudzanie i rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Promocja talentu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prezentacja ich dorobku.
• Kształtowanie pożądanych wzorców zachowań społecznych.
• Dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego
• Nabywanie umiejętności społecznych i aktywizacja społeczna młodzieży i dorosłych

Zapisy oraz bliższe informacje pod nr Tel.602396399-Maria Kur Sulkowska
lub w Klubie Tęcza ul.Spółdzielców4, Turek od dnia 11.02.2013 w godz. od 16.00 do 20.00

Projekty współfinansowane są przez Gminę Miejską w Turku. SERDECZNIE ZAPRASZAMY