Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

 

ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE  PRZYSTAŃ   W  TURKU

i współorganizatorzy:

GMINA MIEJSKA W TURKU

STAROSTWO POWIATOWE

SAMORZĄD OSIEDLOWY NR 3 W TURKU

 

Zapraszają na ÓSMĄ EDYCJĘ

                                              OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO                                                  

pod hasłem:

„ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ,

BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ”

(Bułat Okudżawa)     

 

REGULAMIN KONKURSU:

• Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany dla  osób w wieku powyżej 14 lat. Uczestnicy przesyłają trzy wiersze w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce. W tej edycji konkursu organizatorzy przewidzieli dodatkową nagrodę specjalną za OKTOSTYCH. Można nadesłać od jednego do trzech OKTOSTYCHÓW.

Adres, na jaki należy nadsyłać prace: Stowarzyszenie Przystań. 62-700 Turek.
ul. Osiedle Młodych 8/1

• Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail powinien znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.

• Autorzy z powiatu tureckiego oraz miasta Turku, którzy obok godła umieszczą napis TUREK – będą kandydować do dodatkowych wyróżnień.

• Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane.

• Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.09.2012 r.

 

• Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach, oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych. 

 

• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście.

• Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 19 listopada 2012r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu.

 

• Nagrody: Organizatorzy przewidują trzy nagrody pieniężne, dwa wyróżnienia rzeczowe i nagrodę specjalną

• Organizatorzy mają prawo zmienić wysokość nagród w poszczególnych kategoriach.  

 

• Wszystkich uczestników konkursu informujemy, że jeżeli  zostanie wydany tomik po konkursowy – odbędzie się to bez płacenia honorariów. Laureatom zapewniamy  nocleg . Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

                                    SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

                             W IMIENIU STOWARZYSZENIA PRZYSTAŃ MARIA KUR - SULKOWSKA