Ogłoszenie

 

 

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Rozwój oraz zarząd Stowarzyszenia Przystań informuje, że w ramach podjętego porozumienia stowarzyszenie Przystań w Turku , w pomieszczeniach spółdzielni Rozwój przy ul.Młodych 8/1 podejmuje od 1 lutego 2012 roku realizację zajęć związanych z zadaniem p.n. Młodzieżowy Klub Kultury i „Przystań chroni dzieci i młodzież”, dofinansowane przez Gminę Miejską Turek.

 I tak w Klubie planowane są następujące bezpłatne zajęcia:

 1. Warsztaty teatralne  od kl.IV SP.
 2. klub tańca dla szkół podstawowych kl. VI-VI i szkół  gimnazjalnych
 3. zajęcia z pedagogiem „Poznaj siebie i innych”
 4. kuźnia plastyczna dla przedszkolaków i kl.I-III
 5. kuźnia plastyczna  dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
 6. szkółka beatbox (naśladowanie dźwięków za pomocą aparatu mowy)
 7. kuźnia poetycka

pomoc w nauce od marca w zakresie:

 1. j. polski, j. niemiecki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych  
 2. matematyka dla uczniów szkół podstawowych
 3. j. angielski dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych
 4. j.angielski dla szkół podstawowych

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 20.00.Szczegółowy plan zajęć ukarze się po uzgodnieniu z wychowawcami.

Zapisy i  informacje  od 1 lutego2012 r.Godz.15.00   w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej Rozwój, ul. Młodych 8/1.

 

                                       ZAPRASZAMY